top of page

Raport Final


Dragi prieteni,


Proiectul nostru, INTEGRATE (“Paleoecologia și extincția mamiferelor mari din Stadiile Izotopice 3-1 din Carpații Românești: o abordare integrativă”; PN-III-P1-1.1-TE-2021-0187), finanțat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România, CNCS - UEFISCDI, a ajuns la final.


Obiectivele proiectului INTEGRATE au fost:

Obiectivul 1: Reconstrucția profilelor alimentare ale mamiferelor MIS 3-1 prin explorarea potențialului de combinare a sistemelor de izotopi stabili tradiționali și netradiționali, mezo/micr-uzură dentară, morfometrie geometrică și analize osteometrice. Realizat ✔

Obiectivul 2: Explorarea utilizării izotopilor stabili ai oxigenului (pe resturi faunistice), în reconstrucțiile paleoclimatice. Realizat ✔

Obiectivul 3: Evaluarea cadrului cronologic al paleopopulațiilor studiate și dispariția lor din Carpații României prin metoda radiocarbonului (AMS 14C). Realizat ✔

Obiectivul 4: Elaborarea unei metodologii integrative pentru evaluarea paleoecologiei și paleoclimatologiei pentru paleopopulațiile studiate. Realizat ✔


Alte obiective, neprevăzute dar realizate sau în curs de realizare: 5) Realizarea și consolidarea unei rețele de cercetare europene, cu interes extins, extra-carpatic și 6) Îmbogățirea colecției paleontologice a ISER, cu probe de fosile de vârstă Pleistocen superior-Holocen, din țările vecine (Republica Moldova, Bulgaria, România), cu interes pentru extinderea acesteia, în viitor (Ungaria, Ucraina, Grecia și Croația).


În toată această perioadă am prelevat și analizat un număr record de indivizi de U. spealaeus și faună asociată nu doar din Munții Carpați dar și din regiunile limitrofe, punând bazele unor colaborări fructuoase cu colegi din România și din afara țării. Mai mult decât atât, rezultatele obținute au subliniat importanța și potențialul în creștere a acestei regiuni, în contextul dinamicii paleofaunei de la finele Cuaternarului.


Un raport exhaustiv al tuturor activităților și rezultatelor obținute puteți găsi la capitolul Diseminare al acestui site (Raport 2024).


Dorim să mulțumim, pe această cale, finanțatorului și tuturor colaboratorilor noștri și, nu în ultimul rând, vouă, celor interesați de munca noastră! Contractul s-a terminat dar proiectul INTEGRATE continuă. Prelucrarea datelor este în plin proces iar acesta va dura cel puțin doi de aici încolo. Rămâneți alături! Vom reveni cu vești.


Cu gânduri de bine,

Echipa INTEGRATEPostări recente

Raport INTEGRATE 2023

Dragi prieteni, Suntem entuziasmați să vă anunțăm că raportul științific al proiectului pentru anul 2023 este finalizat. In Faza 2 a anului 2023, am realizat vizite și prelevări de materiale fosile în

Comments


bottom of page